Wereldgezondheidsdag 2024

Over de hele wereld wordt het recht op gezondheid van miljoenen mensen steeds meer bedreigd.

Ziekten en rampen spelen een grote rol als doodsoorzaak en invaliditeit.

Conflicten verwoesten levens en veroorzaken dood, pijn, honger en psychische problemen. Het verbranden van fossiele brandstoffen drijft tegelijkertijd de klimaatcrisis aan en ontneemt ons het recht om schone lucht in te ademen, waarbij luchtvervuiling binnen en buiten elke vijf seconden een leven eist.

De WHO Council on the Economics of Health for All heeft vastgesteld dat minstens 140 landen gezondheid in hun grondwet erkennen als een mensenrecht. Toch zijn landen er niet in geslaagd wetten aan te nemen en in de praktijk te brengen om ervoor te zorgen dat hun bevolking recht heeft op toegang tot gezondheidszorg. Dit onderstreept het feit dat minstens 4,5 miljard mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking – in 2021 niet volledig gedekt waren door essentiële gezondheidszorgdiensten.

Om dit soort uitdagingen aan te pakken is het thema voor Wereldgezondheidsdag 2024 ‘Mijn gezondheid, mijn recht’.

Het thema van dit jaar werd gekozen om op te komen voor het recht van iedereen, waar dan ook, op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorgdiensten, onderwijs en informatie, evenals tot veilig drinkwater, schone lucht, goede voeding, hoogwaardige huisvesting, fatsoenlijke werk- en milieuomstandigheden, en vrijheid. uit discriminatie.

Vraag stellen aan Gezondheids­centrum Kloosterveen?

Alleen voor vragen over openingstijden, bereikbaarheid of onze dienstverlening kunt u ons contactformulier invullen.

Voor specifieke vragen aan een zorgverlener, verwijzen we u naar hun eigen contact formulier op de desbetreffende pagina.

Uw mening telt!

Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
Patiënten Enquête