Klachtenregeling

Kwaliteit voorop

Uiteraard proberen wij te voorkomen dat u klachten heeft over Gezondheidscentrum Kloosterveen. Mocht dat toch zo zijn, dan stellen wij het op prijs dit te van u te horen. Wij doen ons best om u op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven hierbij naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u hierover teleurgesteld of niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u het beste contact opnemen met de medewerker in kwestie. Het kan zijn dat er sprake was van een misverstand of van tegenstrijdige verwachtingen. Misschien was de communicatie onvoldoende en kunnen wij uw onvrede in een gesprek wegnemen.

In alle gevallen horen wij graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen. Maar ook omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan, dan kunt u contact opnemen met de centrummanager van Gezondheidscentrum Kloosterveen. Stuur uw klacht naar Gezondheidscentrum Kloosterveen, t.a.v. Centrummanager, Transportweg 8, 9405 PR Assen. Vermeld altijd tegen wie de klacht gericht is en omschrijf de klacht. Vergeet niet uw naam, adres en de datum van indiening erbij te zetten.

Wanneer het om een kind jonger dan 12 jaar gaat, kunnen de wettelijke vertegenwoordiger(s) de klacht indienen. Kinderen van 12 jaar tot 15 jaar kunnen samen met hun ouder(s) een klacht indienen. Het is mogelijk dat iemand anders namens u een klacht indient. U moet deze persoon hiervoor dan wel gemachtigd hebben. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Komen we er samen niet uit?

Is het moeilijk voor u om uw klacht met ons te bespreken? Of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de stichting klachten & geschillen eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Komt u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie leest op de website van het SKGE.

Contact met klachtenfunctionaris of geschilleninstantie

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088 0229191
www.skge.nl

We houden uw klacht geheim

Iedereen die uw klacht hoort of leest, moet dit geheimhouden. Dus de medewerkers de huisartsenpraktijk, de manager en de leden van de klachtencommissie. Als iemand uw medische dossier wil bekijken, moet deze persoon altijd om uw toestemming vragen.

Kost het geld om een klacht in te dienen?

Een klacht indienen kost geen geld.

Vraag stellen aan Gezondheids­centrum Kloosterveen?

Alleen voor vragen over openingstijden, bereikbaarheid of onze dienstverlening kunt u ons contactformulier invullen.

Voor specifieke vragen aan een zorgverlener, verwijzen we u naar hun eigen contact formulier op de desbetreffende pagina.

Uw mening telt!

Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
Patiënten Enquête