Missie & visie

Missie

Alle zorgverleners van Gezondheidscentrum Kloosterveen werken nauw met elkaar samen en overleggen indien nodig over de best mogelijke zorg en behandelwijze voor u en uw gezinsleden. Wij willen dat u de samenwerking tussen de zorgverleners en de met het gezondheidscentrum samenwerkende zorgverleners als vloeiend en samenhangend ervaart.

Gezondheidscentrum Kloosterveen levert de gezondheidszorg

  • Op een betrouwbare, deskundige, kwalitatief hoogstaande en innoverende wijze
  • Via samenwerking met disciplines en/of instellingen binnen de gezondheidszorg en welzijnszorg, overheidsinstellingen, verzekeraars
  • Vanuit een goed werkklimaat
  • Gericht op verbetering van gezondheid en welzijn
  • Gericht op behoeften van cliënten

Visie

Gezondheidscentrum Kloosterveen wenst geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg te leveren.De doelstelling van Gezondheidscentrum Kloosterveen is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk.

Gezondheidscentrum Kloosterveen wenst dit te realiseren door

  • Leveren van veilige, transparante, servicegerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg van goede kwaliteit.
  • Zoveel mogelijk eerstelijns disciplines (huisartsenzorg, fysiotherapie, praktijkondersteuners, farmaceutische zorg, psychosociale zorg, diëtiek, verloskundige zorg, kraamzorg, ergotherapie, logopedie, diagnostische voorzieningen, podotherapie) bijeen te brengen dan wel samen te laten werken.
  • Een breed en samenhangend aanbod aan zorgprogramma’s voor chronische ziekten (met preventie, vroegopsporing, zelfmanagement, zorg en ondersteuning).
  • Partnership met preferente zorgverzekeraars en lokale overheden. Wij bieden onze zorg daar waar nodig aan in samenhang met medisch specialistische zorg, om onnodige verwijzing te voorkomen.

Vraag stellen aan Gezondheids­centrum Kloosterveen?

Alleen voor vragen over openingstijden, bereikbaarheid of onze dienstverlening kunt u ons contactformulier invullen.

Voor specifieke vragen aan een zorgverlener, verwijzen we u naar hun eigen contact formulier op de desbetreffende pagina.

Uw mening telt!

Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
Patiënten Enquête