Medische verklaring

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft regels opgesteld voor het schijven van medische verklaringen.

In het kort

De huisarts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over wat de patiënt wel of niet kan. Bijvoorbeeld; in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Zulke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw eigen huisarts.

Bij de balie in het gezondheidscentrum, kunt u een ‘weigeringsbriefje’ ophalen en deze aan de vragende instantie geven. Hierin staat bovengenoemde uitleg beschreven en is hier te downloaden in vier talen.

Nederlands Engels Turks Marokkaans Arabisch

Geen medische vragen stellen via het contactformulier. Deze worden niet beantwoord.

Vraag stellen aan Huisartsen­praktijk Kloosterveen?

Voor vragen over uw gezondheid, zoals labuitslagen, aanvullend onderzoek, doorverwijzingen, zelfzorgadvies of andere medische vragen, verwijzen wij u naar mijngezondheid.net. MijnGezondheid.Net (MGN) is een goed beveiligd en persoonlijk online zorgdossier. Gebruik voor medische vragen niet het contactformulier.

Alleen voor vragen over openingstijden, bereikbaarheid of onze dienstverlening kunt u ons contactformulier invullen.

Voor specifieke vragen aan een zorgverlener, verwijzen we u naar hun eigen contact formulier op de desbetreffende pagina.

Uw mening telt!

Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
Patiënten Enquête